Contact

Brussee Lindeboom Advocaten

Lange Voorhout 86
2514 EJ Den Haag

T 070-3240150
F 070-3242399
info@bl-advocaten.nl

Routebeschrijving
Contactformulier

Onderwijsrecht

Al het recht waar scholen, leerlingen, ouders en studenten mee te maken krijgen, noemen we het onderwijsrecht. In dit vakgebied komen diverse rechtsgebieden samen. Brussee Lindeboom Advocaten is gespecialiseerd in het volledige spectrum van het onderwijsrecht.
Lees verder

Arbeidsrecht

De arbeidsrelatie van bijzondere scholen en hun personeel wordt beheerst door het arbeidsrecht. Regels hieromtrent staan niet alleen in het Burgerlijk Wetboek maar ook in de verschillende CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten. Onze advocaten weten hier goed de weg en staan u graag terzijde.
Lees verder

Bestuursrecht

Brussee Lindeboom Advocaten heeft veel kennis van en ervaring in het adviseren en procederen bij bestuursrechtelijke onderwijskwesties. De wetgeving hierin vormt een vak apart. Wij helpen u graag met uw case.Lees verder

Maak kennis met Brussee Lindeboom Advocaten

In de mediaPortfolioOntmoet het team

School mag negatief vakantiesaldo inhouden op loon

Wie als leraar per 1 september ontslag neemt, heeft vanwege de zomervakantie per einde dienstverband meer vakantieverlof genoten dan over het nieuwe schooljaar aan verlofaanspraken was opgebouwd. Veel scholen verrekenen dat negatieve verlofsaldo met het salaris van de leraar. Volgens de Algemene onderwijsbond (Aob) is die verrekening in strijd met de wet, de CAO en […]

Wie plagieert doet het verkeerd

De eindexamens zijn volle gang. Om te voorkomen dat hij daar met een flinke achterstand aan zou moeten beginnen vroeg een 6VWO-leerling van een school in Den Haag om de versnelde behandeling van zijn beroep tegen de toekenning van het cijfer 1 voor een betoog. Dat had hij geschreven als onderdeel van schoolexamen voor het […]

Schoolbestuur vraagt bekostiging te laat aan, maar krijgt toch geld

De gevolgen van de toeslagenaffaire zijn groot voor de drie componenten van ons nationale machtenstelsel. De politiek ziet zich geconfronteerd met op hol geslagen boeren, burgers en buitenlui. De uitvoerende macht komt handen en voeten te kort bij de uitvoering. En de rechterlijke macht – de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorop – […]