Contact

Brussee Lindeboom Advocaten
Nassau Ouwerkerkstraat 3
2596 CC Den Haag

T 070-3240150
F 070-3242399

info@bl-advocaten.nl

Routebeschrijving
Contactformulier

Onderwijsrecht

Al het recht waar scholen, leerlingen, ouders en studenten mee te maken krijgen, noemen we het onderwijsrecht. In dit vakgebied komen diverse rechtsgebieden samen. Brussee Lindeboom Advocaten is gespecialiseerd in het volledige spectrum van het onderwijsrecht.
Lees verder

Arbeidsrecht

De arbeidsrelatie van bijzondere scholen en hun personeel wordt beheerst door het arbeidsrecht. Regels hieromtrent staan niet alleen in het Burgerlijk Wetboek maar ook in de verschillende CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten. Onze advocaten weten hier goed de weg en staan u graag terzijde.
Lees verder

Bestuursrecht

Brussee Lindeboom Advocaten heeft veel kennis van en ervaring in het adviseren en procederen bij bestuursrechtelijke onderwijskwesties. De wetgeving hierin vormt een vak apart. Wij helpen u graag met uw case.Lees verder

Maak kennis met Brussee Lindeboom Advocaten

In de mediaPortfolioOntmoet het team

Geen beroep op bestuursrechter voor zittenblijvers openbaar onderwijs

Openbare scholen vallen onder het bestuursrecht. Veelal wordt er daarom van uitgegaan dat tegen alle besluiten van openbare scholen bezwaar en beroep open staat. Dat dat niet zo is, laat een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland zien. Een openbare school hanteert overgangsnormen waarbij een leerling bij voldoende leerresultaten direct overgaat naar het volgende leerjaar. […]

Hoe handhaaf je als school een neutrale rol bij “vechtscheidende” ouders?

Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met gescheiden ouders die hun tegengestelde standpunten over de zorg en ontwikkeling over hun kind niet onderling kunnen oplossen en de school daarbij betrekken. Zoals de moeder die geen toestemming geeft voor een onderzoek naar passende onderwijsondersteuning terwijl vader zijn medewerking wel wil verlenen. Of vader die protesteert tegen de […]

Maastrichtse VMBO-leerlingen: Slob haalt bakzeil en past hardheidsclausule toe

De examens van 354 Maastrichtse VMBO-leerlingen zijn ongeldig verklaard vanwege onregelmatigheden tijdens het schoolexamen. Voor Minister Slob van Onderwijs betekende dit voor de meeste leerlingen aanvankelijk dat ze dit jaar hun VMBO-diploma niet meer kunnen behalen. Alleen leerlingen die er op grond van de regels voor in aanmerking kwamen om in het derde tijdvak nog […]