Contact

Brussee Lindeboom Advocaten

Lange Voorhout 86
2514 EJ Den Haag

T 070-3240150
F 070-3242399
info@bl-advocaten.nl

Routebeschrijving
Contactformulier

Onderwijsrecht

Al het recht waar scholen, leerlingen, ouders en studenten mee te maken krijgen, noemen we het onderwijsrecht. In dit vakgebied komen diverse rechtsgebieden samen. Brussee Lindeboom Advocaten is gespecialiseerd in het volledige spectrum van het onderwijsrecht.
Lees verder

Arbeidsrecht

De arbeidsrelatie van bijzondere scholen en hun personeel wordt beheerst door het arbeidsrecht. Regels hieromtrent staan niet alleen in het Burgerlijk Wetboek maar ook in de verschillende CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten. Onze advocaten weten hier goed de weg en staan u graag terzijde.
Lees verder

Bestuursrecht

Brussee Lindeboom Advocaten heeft veel kennis van en ervaring in het adviseren en procederen bij bestuursrechtelijke onderwijskwesties. De wetgeving hierin vormt een vak apart. Wij helpen u graag met uw case.Lees verder

Maak kennis met Brussee Lindeboom Advocaten

In de mediaPortfolioOntmoet het team

Stichtingsbestuurder kan toch herstel dienstverband claimen

Met ingang van 1 juli 2021 is het ontslagrecht voor stichtingsbestuurders gewijzigd. Die wijziging is van belang voor de onderwijssector omdat het merendeel van de scholen door een stichting in stand wordt gehouden. Door het nieuwe artikel 2:298a BW kan de stichtingsbestuurder geen herstel van zijn dienstverband vorderen als hij door de raad van toezicht […]

Einde herbenoemingsverplichting in PO? Formeel nog niet. Integendeel!

Schoolbesturen in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn op 1 augustus 2022 van de herbenoemingsverplichting af. De herbenoemingsverplichting leidt bij een ontslag met wederzijds goedvinden vaak tot vervelende discussies over de vaststellingsovereenkomst. Werkgevers willen werknemers graag laten tekenen voor ongeschiktheid voor de functie als reden voor ontslag. Ook al is de werkelijke reden een […]

Ouders vrijgesproken van overtreding Leerplichtwet

De Leerplichtwet 1969 voorziet in de mogelijkheid om als ouders/verzorgers vrijgesteld te zijn van de plicht hun kind(eren) op een school in te schrijven. Die vrijstelling is (onder andere) aan de orde als de ouders ‘overwegende bedenkingen‘ hebben tegen de richting van de binnen redelijke afstand van hun woning gelegen scholen. Hadden ouders hun kind […]