Contact

Brussee Lindeboom Advocaten
Nassau Ouwerkerkstraat 3
2596 CC Den Haag

T 070-3240150
F 070-3242399

info@bl-advocaten.nl

Routebeschrijving
Contactformulier

Onderwijsrecht

Al het recht waar scholen, leerlingen, ouders en studenten mee te maken krijgen, noemen we het onderwijsrecht. In dit vakgebied komen diverse rechtsgebieden samen. Brussee Lindeboom Advocaten is gespecialiseerd in het volledige spectrum van het onderwijsrecht.
Lees verder

Arbeidsrecht

De arbeidsrelatie van bijzondere scholen en hun personeel wordt beheerst door het arbeidsrecht. Regels hieromtrent staan niet alleen in het Burgerlijk Wetboek maar ook in de verschillende CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten. Onze advocaten weten hier goed de weg en staan u graag terzijde.
Lees verder

Bestuursrecht

Brussee Lindeboom Advocaten heeft veel kennis van en ervaring in het adviseren en procederen bij bestuursrechtelijke onderwijskwesties. De wetgeving hierin vormt een vak apart. Wij helpen u graag met uw case.Lees verder

Maak kennis met Brussee Lindeboom Advocaten

In de mediaPortfolioOntmoet het team

LBT stelt advies bij: orthopedagoog toch pedagoog

Zes jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs kan er zomaar weer een verrassende discussie oplaaien. Dit maal ging het over de bevoegdheid van een tweede deskundige die advies uitbrengt aan een samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs (toelaatbaarheidsverklaring, TLV). De wet schrijft voor dat een samenwerkingsverband zich […]

Betaald mantelzorgverlof bij Hogeschool Windesheim

Op grond van hoofdstuk K van de cao HBO besteedt elke hogeschool 1,41% van de totale loonsom aan afspraken of regelingen die uitsluitend voor die hogeschool gelden en die betrekking hebben op de onderwerpen die in artikel K-1 van de cao worden genoemd. Tot die mogelijke onderwerpen behoort ook het zorgverlof. De Hogeschool Windesheim is […]

Voortgezet onderwijs: zwangerschapsverlof tijdens vakantie altijd compenseren?

In het onderwijs gaat men er tot nu van uit dat docenten (en directiepersoneel) een eigen vakantieregeling hebben. Die komt erop neer dat de cao “niet voorziet in de toekenning van een bepaald aantal vakantiedagen of in de mogelijkheid van opbouw van vakantiedagen”. De cao “voorziet slechts in een specifieke, los van de duur van […]

Eindelijk een nieuwe cao PO. De aspecten die u nog niet in de media las.

Nadat de onderhandelingen dit jaar twee keer waren afgebroken is kort voor het einde van het decennium toch een onderhandelaarsakkoord voor een cao PO gesloten tussen PO-Raad en betrokken onderwijsvakorganisaties. Zowel werkgevers als werknemers leggen het akkoord nu voor aan hun leden, waarna het akkoord bij instemming definitief wordt. Vele media kopten op 12 december […]