Contact

Brussee Lindeboom Advocaten
Nassau Ouwerkerkstraat 3
2596 CC Den Haag

T 070-3240150
F 070-3242399

info@bl-advocaten.nl

Routebeschrijving
Contactformulier

Onderwijsrecht

Al het recht waar scholen, leerlingen, ouders en studenten mee te maken krijgen, noemen we het onderwijsrecht. In dit vakgebied komen diverse rechtsgebieden samen. Brussee Lindeboom Advocaten is gespecialiseerd in het volledige spectrum van het onderwijsrecht.
Lees verder

Arbeidsrecht

De arbeidsrelatie van bijzondere scholen en hun personeel wordt beheerst door het arbeidsrecht. Regels hieromtrent staan niet alleen in het Burgerlijk Wetboek maar ook in de verschillende CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten. Onze advocaten weten hier goed de weg en staan u graag terzijde.
Lees verder

Bestuursrecht

Brussee Lindeboom Advocaten heeft veel kennis van en ervaring in het adviseren en procederen bij bestuursrechtelijke onderwijskwesties. De wetgeving hierin vormt een vak apart. Wij helpen u graag met uw case.Lees verder

Maak kennis met Brussee Lindeboom Advocaten

In de mediaPortfolioOntmoet het team

De inspectie onder de loep

Naar aanleiding van het examendebacle in het vmbo in Maastricht deze zomer, heeft een onafhankelijke commissie in opdracht van de VO Raad onderzoek naar de schoolexamens gedaan. In haar rapport “Een volwaardig schoolexamen” constateert de commissie dat een herhaling van de problemen niet is uit te sluiten.

Beëindigingsovereenkomst PO in 2019 moeilijk? Probeer het eens in 2020!

Hier en daar wordt wel gesuggereerd dat het vanaf 1 januari 2019 lastig gaat worden om in het primair onderwijs een beëindigingsovereenkomst te sluiten en de kosten van wettelijke en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen toch ten laste van het Participatiefonds te brengen. Volgens ons valt dat wel mee. De al jarenlang bestaande praktijk om eerst een beëindigingsovereenkomst […]

WAB naar de Tweede Kamer. Wat brengt de cumulatiegrond?

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 november het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans naar de Tweede Kamer gestuurd. We kennen nu dus ook het advies van de Raad van State. Het wetsvoorstel is grotendeels gelijk aan het concept-wetsvoorstel dat in april aan een internetconsultatie onderworpen is geweest en waarover u meer las […]