Contact

Brussee Lindeboom Advocaten
Nassau Ouwerkerkstraat 3
2596 CC Den Haag

T 070-3240150
F 070-3242399

info@bl-advocaten.nl

Routebeschrijving
Contactformulier

Onderwijsrecht

Al het recht waar scholen, leerlingen, ouders en studenten mee te maken krijgen, noemen we het onderwijsrecht. In dit vakgebied komen diverse rechtsgebieden samen. Brussee Lindeboom Advocaten is gespecialiseerd in het volledige spectrum van het onderwijsrecht.
Lees verder

Arbeidsrecht

De arbeidsrelatie van bijzondere scholen en hun personeel wordt beheerst door het arbeidsrecht. Regels hieromtrent staan niet alleen in het Burgerlijk Wetboek maar ook in de verschillende CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten. Onze advocaten weten hier goed de weg en staan u graag terzijde.
Lees verder

Bestuursrecht

Brussee Lindeboom Advocaten heeft veel kennis van en ervaring in het adviseren en procederen bij bestuursrechtelijke onderwijskwesties. De wetgeving hierin vormt een vak apart. Wij helpen u graag met uw case.Lees verder

Maak kennis met Brussee Lindeboom Advocaten

In de mediaPortfolioOntmoet het team

Q&A Corona en onderwijs 8: hoe ver reikt de zorgplicht van scholen?

De coronamaatregelen (de quarantaineplicht bij gezondheidsklachten) kunnen ertoe leiden dat er geen leerkrachten beschikbaar zijn voor het klassikale onderwijs. Mag een school leerlingen dan naar huis sturen? Ziekte of afwezigheid van personeel ontslaat scholen niet van de zorgplicht die zij jegens hun leerlingen hebben. Scholen zullen dus in beginsel onderwijs moeten blijven verzorgen. Die zorgplicht […]

Q&A Corona en onderwijs 7: Ventilatie

Waarom wordt in het kader van de coronamaatregelen zoveel waarde gehecht aan een goede ventilatie? Volgens het RIVM verspreidt het coronavirus zich niet of slechts in beperkte mate via zwevende deeltjes in de lucht. Wel zijn er indicaties dat het virus in slecht geventileerde ruimtes langer blijft hangen. Het besmettingsgevaar is in slecht geventileerde ruimten […]

Q&A Corona en onderwijs 5: hoe realiseren we de anderhalve meterschool?

Basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei 2020 weer (gedeeltelijk) open. Dit geldt ook voor de kinderopvang. Scholen in het voortgezet onderwijs is gevraagd zich voor te bereiden om vanaf 2 juni open te gaan. We gaan hieronder in op de huisvestingsconsequenties van deze kabinetsbesluiten. Wat betekent de heropening voor de ruimtebehoefte […]