Contact

Brussee Lindeboom Advocaten
Nassau Ouwerkerkstraat 3
2596 CC Den Haag

T 070-3240150
F 070-3242399

info@bl-advocaten.nl

Routebeschrijving
Contactformulier

Onderwijsrecht

Al het recht waar scholen, leerlingen, ouders en studenten mee te maken krijgen, noemen we het onderwijsrecht. In dit vakgebied komen diverse rechtsgebieden samen. Brussee Lindeboom Advocaten is gespecialiseerd in het volledige spectrum van het onderwijsrecht.
Lees verder

Arbeidsrecht

De arbeidsrelatie van bijzondere scholen en hun personeel wordt beheerst door het arbeidsrecht. Regels hieromtrent staan niet alleen in het Burgerlijk Wetboek maar ook in de verschillende CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten. Onze advocaten weten hier goed de weg en staan u graag terzijde.
Lees verder

Bestuursrecht

Brussee Lindeboom Advocaten heeft veel kennis van en ervaring in het adviseren en procederen bij bestuursrechtelijke onderwijskwesties. De wetgeving hierin vormt een vak apart. Wij helpen u graag met uw case.Lees verder

Maak kennis met Brussee Lindeboom Advocaten

In de mediaPortfolioOntmoet het team

Kijk uit voor de WAB bij de beëindiging van slapende dienstverbanden

Op vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een zogenaamde prejudiciële vraag beantwoord of een werknemer die al meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, zijn of haar werkgever kan dwingen om mee te werken aan de beëindiging van het dienstverband om zodoende de transitievergoeding te realiseren. Deze kwestie van de zogenaamde slapende dienstverbanden heeft […]

Vergoeding werkloosheidsuitkeringen primair onderwijs wijzigt ingrijpend in 2021

Werkgevers in het primair onderwijs zijn eigen risicodrager voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen (WW en WOPO). Ze zijn er echter aan gewend geraakt dat de kosten in werkelijkheid in het algemeen worden vergoed door het Participatiefonds. Met ingang van 1 januari 2021 gaat dat echter ingrijpend veranderen. Uitgangspunt zal dan zijn dat 50% van de […]

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst in het openbaar onderwijs

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking. Die wet heeft onder meer tot gevolg dat in het openbaar onderwijs de aanstelling, de bezwaarprocedure en de bestuursrechter voor de werknemer verdwijnen en dat de arbeidsovereenkomst, de kantonrechter en waarschijnlijk ook de commissie van beroep daarvoor in de plaats komen. Over de […]

Eisen instemming ouders met toelaatbaarheidsverklaring in strijd met de wet

Op 6 maart 2019 heeft de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een advies uitgebracht waarin zij oordeelde dat het door een samenwerkingsverband gevoerde beleid met betrekking tot vereiste instemming van ouders met een aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in strijd is met de wet. Centraal in de procedure bij de GPO stond de vraag of de […]